Kontrola instalacji elektrycznej.

Kontrola instalacji elektrycznej.

Warto przeczytać

Kontrole instalacji elektrycznych – czy są obowiązkowe?

W polskiej ustawie Prawo budowlane, ustawodawca nakłada na zarządców budynków, terenów itp. obowiązek dokonywania co pięć lat przeglądu stanu instalacji elektrycznej. Jest to obowiązek, a jego niedopełnienie podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Oprócz konsekwencji prawnych, które mogą nas spotkać, ważne jest, aby instalacje elektryczne, z których korzystamy, były sprawne i bezpieczne. Aby to zapewnić i mieć pewność, że nasza instalacja jest w 100% sprawna i pozbawiona wad, warto przeprowadzać kontrolę instalacji elektrycznej przez okres krótszy niż pięć lat. Częstsze kontrole uchronią nas przed nieprzyjemnymi zdarzeniami, które mogą nas zaskoczyć.

 

Kto kontroluje instalacje elektryczne?

Kontrola instalacji elektrycznych wymaga wykonania szeregu czynności sprawdzających ich stan, które przeprowadza się za pomocą specjalistycznych mierników do instalacji elektrycznych. Specjalistyczny sprzęt pomiarowy jest bardzo drogi i nie każdy go posiada, dlatego nietrudno sobie wyobrazić, że mają go tylko wyspecjalizowani elektrycy, którzy na co dzień wykonują pomiary elektryczne. Tylko wykwalifikowany elektryk może poświadczyć, za pomocą protokołów z testów instalacji, czy instalacja jest sprawna.

 

Brak pomiarów elektrycznych – konsekwencje

Jak wspomniano wcześniej, brak aktualnych badań instalacji elektrycznej może skutkować surowymi karami w postaci grzywny w wysokości 5000 PLN. Kolejną sprawą jest to, że ubezpieczyciele mogą wymagać od nas poświadczenia przeprowadzonych badań instalacji elektrycznej, jeśli na przykład spotka nas pożar, który został spowodowany przez wadliwą instalację elektryczną, to wtedy, jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu takiej dokumentacji, ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmniejszenia należnego nam odszkodowania lub wstrzymania jego wypłaty. Dlatego bardzo ważne jest, aby instalacja elektryczna była regularnie kontrolowana przez uprawnionego elektryka, który może przedstawić nam dokumentację potwierdzającą jej sprawność.

 

Jaka dokumentacja potwierdza, że instalacja jest w dobrym stanie technicznym?

Po przeprowadzeniu regularnych pomiarów elektrycznych i prób odbiorczych uprawniony elektryk powinien być w stanie wydać użytkownikowi komplet dokumentów, w skład których wchodzą, wyniki badań rezystancji izolacji kabli, wpomiarów skuteczności zadziałania zabezpieczeń, testy wyłączników różnicowoprądowych (jeśli są zainstalowane), kopie pozwoleń elektrycznych E i D oraz kopię kalibracji sprzętu pomiarowego

Tylko dzięki tym dokumentom można mieć pewność, że nie grożą nam konsekwencje prawne lub inne niemiłe niespodzianki.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments