poczta polska

Poczta Polska jako jedna firma logistyczna ma potencjał do obsługi wyborów korespondencyjnych

Poczta Polska jako jedna firma logistyczna ma potencjał do obsługi wyborów korespondencyjnych. Każdego dnia ponad 25 tys. listonoszy pracowników w Zespole Polskiej doręcza listy i paczki milionom Polaków. Poczta, jak najzdrowsza plus kluczowa spółka infrastrukturalna w regionie dysponuje odpowiednim potencjałem i sprawdzeniem, które stanowi potrzebne do technicznej obsługi wyborów korespondencyjnych.

Czytaj więcej